Realizujeme projekt na podporu českého průmyslu
Realizujeme projekt na podporu českého průmyslu
Řízená migrace se zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu.
Propojujeme společenskovědní výzkum s technickou aplikací
Propojujeme společenskovědní výzkum s technickou aplikací
Týmová spolupráce UK a ČVUT přináší inovativní řešení s vlastní metodikou a pilotní aplikací pro efektivní podporu a přípravu zahraniční pracovní síly.
Odhalujeme potenciál a definujeme klíčové profese
Odhalujeme potenciál a definujeme klíčové profese
Záměrem je využít potenciál zejména ukrajinské pracovní síly, definovat klíčové profese, využít i v Průmyslu 4.0 a dokázat změny výkonnosti vyhodnocovat.Projekt navazuje na výzkumy jednotlivých institucí v oblasti migrace, trhu práce a podnikových procesů a reaguje na změny, kterými prochází společnost, průmysl a ekonomika.

Zaměřuje se na model řízené migrace z Ukrajiny jako nástroje snížení deficitu pracovních sil a zvýšení výkonnosti české ekonomiky. Propojuje společenskovědní výzkum se sférou průmysl. výroby.

Řešení projektu vyústí do metodik (necertifikovaných) a pilotních aplikací pro nábor a přípravu zahraniční pracovní síly podle potřeb podniků, což představuje ucelené a inovativní řešení, které v ČR zatím nebylo aplikováno.

Hl. uživateli výstupů jsou podniky vybraných segmentů zpracovatelského průmyslu a instituce je zastřešující. Výsledky budou též inspirací pro státní sféru a přispějí i k naplnění Národní iniciativy Průmysl 4.0.

O projektu

Cíle projektu

Plánované výstupy

Analýza rizik

Národní priority orientovaného výzkumu

NAŠE FAKTA

99
> Řešitelů
99
Dnů (04/2018 - 09/2020)
99
Praktické workshopy
99
% nasazení

Partneři našeho projektu

logo logo logo logo logo logo

Předpokládané přínosy

Univerzita Karlova

Projekt rozvine poznání na poli mezinárodní migrace, ve kterém má tým velké zkušenosti. Novum spočívá ve a) výrazném soustředění na aplikovaný výzkum, resp. vhodném napojení na stávající a v projektu nově získané poznatky relevantní i výzkumu základnímu; b) interdisciplinární pojetí, které nově umožní spolupráci s kolegy na poli technických věd a tím obohatí naši dosavadní výzkumnou praxi o poznání nových přístupů i pohledů na řešené téma. Současně s tím je vysoká pravděpodobnost zisku nových výsledků bádání, jež by při nerespektování interdisciplinarity nevznikly. Výsledky projektu se významně uplatní i v přednáškové činnosti členů výzkumného týmu - budou přímo zakomponovány do výuky. Projekt rovněž dále upevní výzkumnou spolupráci s ukrajinskými kolegy.

České vysoké učení technické v Praze

Členové řešitelského týmu projektem naváží na svůj předchozí výzkum v oblasti analýz a hodnocení kapacitních zdrojů a procesů podniků. Zároveň budou moci prohloubit znalost problematiky o různá šetření a uplatnit své know-how v praktických aplikacích podle potřeb potenciálních uživatelů. Významným přínosem je vytvoření interdisciplin. týmu, propojujícího oblasti technických a společenských věd. V rámci vytyčených úkolů bude docházet ke sdílení zkušeností a znalostí tech. a společ. charakteru. Výzkum přinese nové zkušenosti ze spolupráce s jiným typem pracoviště, otevře nové výzkumné otázky a případné jejich řešení. Projekt skýtá rovněž příležitost pro navázání hlubších kontaktů s podniky a hlouběji porozumět jejich potřebám z hlediska rozvoje pracovní síly ve vazbě na trendy v průmyslu.

Aktuální informace

Interaktivní dotazníky
19 ledna, 2021
INTERAKTIVNÍ DOTAZNÍKY Metodika měření integrace zahraničních zaměstnanců v českém podnikovém prostředí. Dotazníky KE STAŽENÍ
Záznam 2. workshopu
15 ledna, 2021
Záznam druhého workshopu je dostupný přes tento odkaz.

Kontaktujte nás

  • Kontaktovat nás můžete zde:

   prof. Ing. František Freiberg, CSc.

  • Adresa: Karlovo náměstí 13, Praha 2, 121 35
  • Telefon: +420 224 355 799
  • Email: frantisek.freiberg@fs.cvut.cz
  • Web: http://rep.fs.cvut.cz