V odkazu níže naleznete pětistránkové shrnutí studie “Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0”.

TACR_Shrnuti_studie