V odkazu níže naleznete plné znění studie “Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0”.

Plné znění studie