Metodika měření integrace zahraničních zaměstnanců v českém podnikovém prostředí.

Naším cílem je nabídnout zaměstnavatelům (HR managementu), možný nástroj poznání a následného řešení efektivnějšího začleňování jejich pracovníků ze zahraničí do podnikového prostředí a majoritní společnosti.

Využití může být při vstupním pohovoru, kdy cizinec na osobním oddělení vyplní krátký dotazník, na základě jehož výsledků pak bude navržena pomoc s cílem co nejlepšího začlenění jak v pracovním, tak mimopracovním prostředí bydliště.

Jednotlivé verze dotazníku lze stáhnout pomocí odkazů níže.