Tato studie stručně analyzuje změny, které se odehrály v oblasti zaměstnávání cizinců po přijetí zákona č. 176/2019 Sb., jenž novelizoval s účinností ke dni 31. 7. 2019 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Autor tohoto dokumentu je pan doktor Tomšej z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.