Tato studie odborníků z Univerzity Karlovy přináší vybrané rysy migračních politik a praxí vybraných zemí se speciálním zaměřením na nábor zahraniční pracovní síly. Zatímco u Kanady a Velké Británie jsou popsány a vysvětleny bodovací systémy hodnotící zájemce o vstup na dané trhy práce z řad cizinců, u Itálie, Rakouska, Německa, Francie, Maďarska a Polska je charakterizován vývoj a určité rysy jejich současných a nedávno minulých migračních (případně integračních) politik. Nejde o systematické pokrytí všech aspektů, nýbrž o vybrané podstatné rysy a především prvky, které by mohly být inspirativní i pro možné vylepšení migrační (a integrační) politiky a praxe v Česku.