Členové řešitelského týmu projektem naváží na svůj předchozí výzkum v oblasti analýz a hodnocení kapacitních zdrojů a procesů podniků. Zároveň budou moci prohloubit znalost problematiky o různá šetření a uplatnit své know-how v praktických aplikacích podle potřeb potenciálních uživatelů. Významným přínosem je vytvoření interdisciplin. týmu, propojujícího oblasti technických a společenských věd. V rámci vytyčených úkolů bude docházet ke sdílení zkušeností a znalostí tech. a společ. charakteru. Výzkum přinese nové zkušenosti ze spolupráce s jiným typem pracoviště, otevře nové výzkumné otázky a případné jejich řešení. Projekt skýtá rovněž příležitost pro navázání hlubších kontaktů s podniky a hlouběji porozumět jejich potřebám z hlediska rozvoje pracovní síly ve vazbě na trendy v průmyslu.