Projekt rozvine poznání na poli mezinárodní migrace, ve kterém má tým velké zkušenosti. Novum spočívá ve a) výrazném soustředění na aplikovaný výzkum, resp. vhodném napojení na stávající a v projektu nově získané poznatky relevantní i výzkumu základnímu; b) interdisciplinární pojetí, které nově umožní spolupráci s kolegy na poli technických věd a tím obohatí naši dosavadní výzkumnou praxi o poznání nových přístupů i pohledů na řešené téma. Současně s tím je vysoká pravděpodobnost zisku nových výsledků bádání, jež by při nerespektování interdisciplinarity nevznikly. Výsledky projektu se významně uplatní i v přednáškové činnosti členů výzkumného týmu – budou přímo zakomponovány do výuky. Projekt rovněž dále upevní výzkumnou spolupráci s ukrajinskými kolegy.