Projekt navazuje na výzkumy jednotlivých institucí v oblasti migrace, trhu práce a podnikových procesů a reaguje na změny, kterými prochází společnost, průmysl a ekonomika.

Zaměřuje se na model řízené migrace z Ukrajiny jako nástroje snížení deficitu pracovních sil a zvýšení výkonnosti české ekonomiky. Propojuje společenskovědní výzkum se sférou průmysl. výroby.

Řešení projektu vyústí do metodik (necertifikovaných) a pilotních aplikací pro nábor a přípravu zahraniční pracovní síly podle potřeb podniků, což představuje ucelené a inovativní řešení, které v ČR zatím nebylo aplikováno.

Hl. uživateli výstupů jsou podniky vybraných segmentů zpracovatelského průmyslu a instituce je zastřešující. Výsledky budou též inspirací pro státní sféru a přispějí i k naplnění Národní iniciativy Průmysl 4.0.

O projektu

Cíle projektu

Plánované výstupy

Analýza rizik

Národní priority orientovaného výzkumu

NAŠE FAKTA

99
> Řešitelů
99
Dnů (04/2018 - 09/2020)
99
Praktické workshopy
99
% nasazení

Partneři našeho projektu

Předpokládané přínosy

Aktuální informace

Nástroj pro měření efektivity zahraničních pracovníků
15 února, 2021
Výstup obsahuje nástroj v prostředí MS Excel a zpracovaný metodický podklad pro jeho vyplnění.
Problematika BOZP
15 února, 2021
Zpracovaný podklad pro školení problematiky BOZP.

Kontaktujte nás

  • Kontaktovat nás můžete zde:

   prof. Ing. František Freiberg, CSc.

  • Adresa: Karlovo náměstí 13, Praha 2, 121 35
  • Telefon: +420 224 355 799
  • Email: frantisek.freiberg@fs.cvut.cz
  • Web: http://rep.fs.cvut.cz